Privacy Statement (AVG)

Privacy Statement (AVG)
1. Algemeen
– Autobedrijf Gebr. van Vlerken (hierna: ‘Van Vlerken’) verwerkt persoonsgegevens van personen met wie zij een (potentiële) klantrelatie onderhouden. Van Vlerken is gevestigd te Mierlo en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 77662466.
– Van Vlerken is de eigenaar en beheerder van de website: www.autobedrijfvanvlerken.nl en de door haar gezonden nieuwsbrieven.
– Van Vlerken respecteert uw privacy en uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend vertrouwelijk alsmede in overeenstemming met de relevante privacywetgeving (AVG en de Telecommunicatiewet) verwerkt.
2. Verwerking van persoonsgegevens
• Onder persoonsgegevens wordt verstaan die gegevens die kunnen worden aangewend om uw identiteit te achterhalen. Van Vlerken maakt daarbij onderscheid tussen (i) persoonsgegevens die u actief u aan ons verstrekt en (ii) persoonsgegevens die vanwege technische redenen automatisch door Van Vlerken worden verkregen.
• Tot de persoonsgegevens die u actief aan Van Vlerken verstrekt behoren onder meer: naam, contactgegevens, voorkeuren en andere gegevens die u aan Van Vlerken kenbaar heeft gemaakt (bijvoorbeeld tijdens een inschrijvingsprocedure of in een contact met een van de deelnemers aan Van Vlerken).
• Daarnaast geldt dat tijdens het bezoeken van de Website automatisch enkele technische gegevens van uw apparatuur aan de systemen van Van Vlerken worden verworven, zoals het door u gebruikte IP-adres, het besturingssysteem, de gebruikte internetbrowser en (in sommige gevallen) de laatste internetpagina die u heeft bezocht.
3. Doeleinden verwerking
De (bijzondere) persoonsgegevens die Van Vlerken verkrijgt en verwerkt, worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:
• om aan uw verzoek(en) te voldoen – aanvraag proefrit, aanvraag offerte, aanvraag werkplaatsafspraak, aanvraag nieuwsbrief, algemene vragen;
• voor de verwerking van bijzondere persoonsgegevens (bijvoorbeeld over uw gezondheid) vragen wij u om schriftelijke toestemming via het intakeformulier dat u tekent;
• om u te informeren over nieuwe producten en/of aanbiedingen van Van Vlerken (al dan niet toegespitst op de door u kenbaar gemaakte interessegebieden);
• het analyseren en verbeteren van dienstverlening van Van Vlerken (waaronder begrepen het meten en analyseren van statistische gegevens omtrent het gebruik van de website en de nieuwsbrieven van Van Vlerken);
• het verrichten van marktonderzoek ten behoeve van Van Vlerken;
• voldoen aan algemene vragen en verzoeken met betrekking tot klantenservice, financieringsdiensten, autoproducten en andere zakelijk gerelateerde onderwerpen;
• het voldoen aan de wettelijke verplichtingen;
Het anderszins verwerken van uw persoonsgegevens geschiedt alleen voor zover u Van Vlerken daarvoor ondubbelzinnig toestemming heeft verleend. Die toestemming kan blijken uit het enkele feit dat u per e-mail of anderszins een specifieke vraag aan Van Vlerken stelt.

4. De nieuwsbrief
De nieuwsbrief zal worden toegezonden aan (i) personen die zich via de website hiervoor hebben aangemeld en (ii) bestaande relaties van Van Vlerken. Onderaan iedere nieuwsbrief treft u een hyperlink aan waarmee u zich eenvoudig kunt uitschrijven als abonnee van de nieuwsbrief.

5. Gebruik van Google Analytics op de website

a. De website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
b. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.
c. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.
Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.
d. Het gebruik van cookies kunt u weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. In dat geval is echter niet uit te sluiten dat u niet langer alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Indien u niet wilt dat Google Analytics uw websitebezoek meet, dan kan Google Analytics worden geblokkeerd door het downloaden van de tool http://www.dzw.gr/c1e3e.
e. Het enkele gebruik van de website betekent dat u toestemming geeft voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

6. Wijzigingen

• Deze Privacy Statement kan door Van Vlerken eenzijdig worden gewijzigd. Van Vlerken zal eventuele wijzigingen daarvan wel eerst aan u bekend maken.
• Tevens kan Van Vlerken de verwerking van uw persoonsgegevens uitbreiden voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in deze Privacy Statement. In dat geval zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, teneinde u te informeren over de doorgevoerde wijzigingen in deze Privacy Statement en om u in staat te stellen het gebruik van uw gegevens voor die doeleinden te weigeren.

7. Bewaren van gegevens
Hoe lang Van Vlerken persoonsgegevens bewaart, hangt af van het doel waarvoor persoonsgegevens worden verzameld of gebruikt. Per situatie verschilt dit. Voor sommige persoonsgegevens volgt uit de wet een specifieke bewaartermijn. Indien het bewaren van persoonsgegevens niet langer noodzakelijk is, dan vernietigt Van Vlerken deze gegevens.

8. Beveiligen van persoonsgegevens
Van Vlerken heeft passende maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Hierbij wordt de grootst mogelijke nauwkeurigheid nagestreefd en rekening gehouden met de stand van de techniek, de kosten van de tenuitvoerlegging, de risico’s van de gegevensverwerking en de aard van de gegevens.

Vragen en recht op inzage en correctie
Hebt u vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens door Van Vlerken, of indien u inzage wenst in, dan wel wijziging verlangt van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met Van Vlerken via 0492-664141 of info@autobedrijfvanvlerken.nl.
Autobedrijf Gebr. van Vlerken
Industrieweg 50
5731 HR Mierlo

Versie 2023.