Disclaimer

Disclaimer

Deze website wordt beheerd door Autobedrijf Gebr. Van Vlerken, Industrieweg 50, 5731 HR te Mierlo (‘Van Vlerken’). Door van de aangeboden informatie gebruik te maken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van de hieronder vermelde disclaimer, privacyreglement en onze algemene voorwaarden.

Toepasselijkheid
Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle bezoeken aan deze website van Van Vlerken, alsmede op alle aanbevelingen en/of diensten die middels deze website worden gedaan of verricht. Uw persoonsgegevens en cookies vallen onder het privacyreglement van Van Vlerken.
Informatie en aansprakelijkheid
De op deze website opgenomen informatie is alleen voor algemeen gebruik en kan niet worden aangemerkt als advies. Van Vlerken zal niet aansprakelijk zijn voor enige vorm van schade als gevolg van het gebruik van deze website en/of de onmogelijkheid daartoe, daaronder begrepen schade, die het gevolg is van virussen of enige onjuistheid of onvolledigheid van informatie, tenzij dergelijke schade veroorzaakt is door opzet of grove nalatigheid van de kant van Van Vlerken.

Gelinkte websites
Deze website kan links naar externe websites bevatten. Van Vlerken is niet aansprakelijk als gevolg van het gebruik of de inhoud van externe websites, waarnaar deze website links bevat of externe websites, die links naar deze website bevatten.

IE rechten
Alle rechten op deze website behoren toe aan Van Vlerken, daaronder begrepen auteursrechten en andere rechten van intellectuele eigendom. Tenzij anders aangegeven, geldt dat tevens voor de op deze website opgenomen informatie.

Vragen
Hebt u vragen over de inhoud van deze disclaimer, dan kunt u contact opnemen met Van Vlerken via 0492-664141 of info@autobedrijfvanvlerken.nl.